Kontakt

 

Lyskær 3EF, 1. sal  2730 Herlev  Danmark 

E-mail: dbi@danbredint.dk

Tel.: +45 38 41 01 41
Fax:+45 33 91 60 15 

CVR nummer: 79256013
EURO konto: 2191 5005861557
KRONE Konto: 2191 0631111041

 

 logo pl

Rafał Klepczyński

Wybudowanie Łasińske, ul. Dworcowa 50A/lok 15 • 86-320 Łasin 

NIP: 8771413661 Regon: 341400712

E-mail: rafal.klepczynski@danbredint.pl
Web: 
www.danbredint.pl

Tel.: +48 513 145 102