HomeDanBred International – Rakan kongsi pilihan anda dalam genetik babi ternakan

 

 

Semenjak penubuhan pada tahun 1972, DanBred International telah menjadi pemimpin dalam perniagaan genetic pembiakan babi.  DanBred International mempunyai program pembiakan DanAvl di Denmark sebagai asas perniagaan kami.  DanBred International merupakan syarikat perkhidmatan penuh kepada pembekal daging babi komersil. Antara perkhidmatan yang kami sediakan termasuk pembekalan pembiakan babi DanAvl, menawar penyelesaian dalam pengurusan genetik pembiakan dan perkhidmatan sokongan yang selanjutnya kepada pelanggan-pelanggan di seluruh dunia. 

 

DanBred International mempunyai pengetahunan dan kepakaran untuk penyelesaian genetic pembiakan yang memenuhi keperluan pengeluar-pengeluar makanan yang progresif dan profesional dalam sektor daging babi di kalangan industri daging komersil.  Keunggulan perkhidmatan kami ialah ilmu dan kepakaran dalam bidang ini di tahap antarabangsa yang membolehkan kami mengendalikan project pengeluaran daging babi komersil pelbagai saiz serta mengenalpasti langkah-langkah pengeluaran yang boleh dinaiktaraf untuk menghasilkan keuntungan yang  mampu membawa pulangan maksimum atas pelaburan oleh rakan-rakan kongsi kami.

Pengetahuan kami ialah kunci kejayaan anda.

                danavl

partners-world-wide

Search Local Business Partner

                    Our company is credit worthy according to Soliditet's credit assessment system that are based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.