Σχετικά με την DBI

Σχετικά με την

DanBredInternational (DBI) εργάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο με την εφαρμοσμένη γενετική χοίρων στοχεύοντας τους επαγγελματίες παραγωγούς τροφής. Ενεργώντας ως πάροχος ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τους επαγγελματίες παραγωγούς χοιρινού κρέατος, η DBI παρέχει DanAvl ζώα αναπαραγωγής (GGP, GP, F1,τελικούς κάπρους) και σπέρμα καθώς και τις εφαρμοσμένες λύσεις γενετικής διαχείρισης για τον τομέα του χοιρινού κρέατος. Δίνεται έμφαση στη δημιουργία αξίας για τους πελάτες μέσω των βέλτιστων ωφελειών στη μονάδα εκμετάλλευσης από την εγγενή γενετική δυναμική στο σύστημα αναπαραγωγής DanAvl. 

Ως πρόταση αξίας η DBI ενεργεί ως χαμηλού κόστους (= υψηλό ROI) πάροχος, υψηλής αποτελεσματικότητας και κερδοφόρων γενετικών λύσεων για τους εμπορικούς παραγωγούς χοίρων σε όλο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, η DBI δίνει ανώτερη αξία στους πελάτες μας μέσω:

  • Υψηλής ποιότητας και υψηλής ROI-γενετικές λύσεις που έχουν σχεδιαστεί και προσαρμοστεί για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών καλύτερα από όλες τις άλλες εναλλακτικές λύσεις

  • Υλοποίηση υψηλής ποιότητας, διασφάλιση της καθημερινής λειτουργίας  παραγωγής και βελτιστοποιημένη απόδοση της παραγωγής από την μονάδα παραγωγής για τους επαγγελματίες εμπορικούς  παραγωγούς χοιρινών στην παγκόσμια αγορά κρέατος, με έμφαση τη γενετική, την υγεία τη βιοασφάλεια και την διαχείριση, ως παράγοντες υψίστης σημασίας για την επιτυχία της επιχείρησής τους.

  • Χρησιμοποιώντας την οικειότητα των πελατών («αξιόπιστος σύμβουλος») και τη δημιουργία αξίας ως στρατηγική διαφοροποίησης, ως εκ τούτου, τονίζουμε τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική συνεργασία και τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με το χαρτοφυλάκιο των πελατών μας.

Ενεργώντας ως πλήρης πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων, εξασφαλίζοντας ότι οι πελάτες αποκτούν βελτιστοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες για τις συγκεκριμένες ανάγκες τους και την πρόθεση ενασχόλησης που βασίζεται στην εις βάθος γνώση της στρατηγικής των πελατών και των αναγκών των επιχειρήσεών τους.

Η DBI ιδρύθηκε το 1972 και ανήκει στους DanAvl παραγωγούς καθαρόαιμων και πολλαπλασιαστικών χοίρων αναπαραγωγής. Σε ετήσια βάση η DBI πουλά περίπου 150.000 χοίρους αναπαραγωγής σε πελάτες, σε περισσότερες από 30 χώρες στη Νότια Αμερική, τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία.