Avlsprogrammet

Det danske avlsprogram – DanAvl

Det danske svineavlsprogram, DanAvl, har eksisteret siden 1890’erne.

DanAvl er organiseret af de danske svineproducenter og er styret af dansk Videncenter for Svineproduktion. Avlsprogrammet forestår den genetiske udvikling af Danavl og har dermed en stor andel i fremgangen for svineproduktionen, hvorfor DanAvl er en vigtig del af svineindustrien. 

Formålet med DanAvl er at udvikle avlsgrise, som opfylder den professionelle svineproducents krav om produktionseffektive dyr, som giver den bedst mulige økonomi for hele industrien. DanAvls selektionsprogram er baseret på data fra hele populationen og inkluderer resultater for produktion, fertilitet samt slagteegenskaber.  

Grundig selektion inden for DanAvl populationen har sikrer fortsat genetisk fremgang, såvel som signifikant overlegen effektivitet sammenlignet med konkurrenterne. Resultatet er høj fertilitet, lang levetid, fremragende kødkvalitet, lavt slagtetab og potentiale for fortsat genetisk udvikling. 

 

DanAvl-krydsninger

DanAvls avlsprogram består af de to hundyrlinjer: DanAvl Landrace og DanAvl Yorkshire, og en handyrlinje: DanAvl Duroc. 

DanAvl Landrace og DanAvl Yorkshire er ideelle som hundyr line. Racerne har en høj fertilitet, gode moderegenskaber kombineret med fremragende kødkvalitet. 

Den første krydsning mellem hundyr linierne er DanAvl Hybrid (LY/YL). DanAvl Hybrid er meget populær som produktionsso i slagtesvinebesætninger. Studier har vist at DanAvl Hybrid soen producerer 1.5 gang flere smågrise per kuld end renracede DanAvl Landrace og DanAvl Yorkshire.  

DanAvl Duroc bruges som handyrlinje i slagtesvineproduktionen. DanAvl Duroc er viril og giver en prima kødkvalitet. Studier, foretaget af dansk Videncenter for Svineproduktion, har vist at ren DanAvl Duroc sikre det bedste produktionsøkonomiske resultat.

Licenced By

 

 

Kryds

 

 

 

 

 

 

 

Dansk gennemsnit: DanAvl Hybryd X DanAvl Duroc

  Antal fravænnede/so/år

  30.2

  Levendefødte grise per kuld

   15.4

  Fravænnede grise per kuld

   13.1

  Alder ved fravænning (dage)

   31

  Vægt ved fravænning (kg)

   7.0

  Kuld per so per år

   2.25