Om DBI

 

Om DBI

DanBred International (DBI) arbejder globalt med anvendt svinegenetik sigtet mod professionelle madproducenter. DBI fungerer som fuld service udbyder til professionelle svineproducenter og udbyder Danavl avlsdyr og sæd samt anvendt genetiske ledelsesløsninger indenfor svinesegmentet. Der ligges primært vægt på værdiskabelse for kunderne via optimering af fordelene fra det genetiske potentiale, iboende i Danavls avlsordning, på besætningen. 

DBIs værdisæt er at agere som lavomkostningsudbyder (høj ROI) af højeffektive og profitable genetiske løsninger til kommercielle svineproducenter i hele verden. Dermed udbyder DBI størst værdi for kunderne gennem:

  • Høj kvalitet og høje investeringsafkastsløsninger (ROI) inden for genetik designet og tilpasset til at imødekomme kundens behov bedre end alle andre alternativer.

  • Høj kvalitetsimplementering og sikring af dag-til-dag drift i produktionen og optimeret produktionsafkom fra produktionsbesætningen for den professionelle svineproducent på det globale kødmarked, fremhæve genetikken, sundhed og biosikkerhed samt ledelse som faktorer for altafgørende betydning for deres virksomheds succes. 

  • Bruger kundefortroligheden (fortrolig rådgiver) og værdiskabelse som strategisk differentiation, og dermed understrege langsigtet virksomhedssamarbejde og strategiske partnerskaber med vores kundeportefølje. 

  • At fungere som fuld service udbyder af integrerede løsninger, som sikrer, at kunderne får produkter og services optimeret til deres specifikke behov og virksomhedshensigt baseret på dybdegående viden om kundernes strategi og virksomhedsbehov.

DBI blev grundlagt i 1972 og er ejet af Danavl-avls- og –opformeringsbesætninger. På årsbasis sælger DBI cirka 150.000 avlsdyr til kunder i mere end 30 lande i Sydamerika, Nordamerika, Europa, Afrika og Asien.